Ống Nhòm Chụp Ảnh

Ống Nhòm Chụp Ảnh Bushnell USA là loại ống nhòm có chức năng lưu lại hình ảnh giúp bạn thu lại những hình ảnh ở xa để lưu lại làm kỉ niệm trong mỗi chuyến đi hoặc ghi lại những sự kiện quan trọng từ xa trong những chuyến khảo sát.