Kính Ngắm dòng AR

Kính ngắm Bushnell USA dòng AR optics - là dòng kính ngắm gắn súng chính hãng BUSHNELL Mỹ với giá thành tương đối bình dân, độ ổn định khá cao